Gimnaziul Mateuti rn.Rezina

Bine ați venit pe site-ul Instituției Publice Gimnaziul Mateuți .

Mesajul directorului.

I P Gimnaziul Mateuți este o instituţie de învăţământ care asigură dezvoltarea la potenţial maxim a fiecărui elev, fără discriminare,  punând accent pe identificarea, promovarea şi dezvoltarea calităţilor  şi aptitudinilor individuale şi de grup, deschiderea spre schimbare, spre învăţare şi autodepăşire, precum şi respectarea valorilor unei  societăţi democratice.Prin spaţiul oferit, ca şi prin activităţile puse la  dispoziţie, I P Gimnaziul Mateuți este un susţinător al învăţământului de calitate, care oferă şanse de integrare reală în societate a absolvenţilor săi ce devin capabili să asimileze şi să utilizeze în propria dezvoltare informaţia şi competenţele dobândite în şcoală, valorile asumate în decursul pregătirii şcolare. Respectam fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele  școlare, identificând atuul si aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica.

Utilizam metode activ-participative (învățare interactiva, stimularea gândirii critice și a muncii in echipa) care motivează  elevii pe durata procesului educațional.
Asigurăm o ambianţă plăcută şi un climat de confort fizic şi psihic în şcoală.

VALORI ESENŢIALE PROMOVATE DE ŞCOALĂ

Respectul ∼ Responsabilitatea ∼ Munca ∼ Disciplina Corectitudinea ∼ Toleranţa ∼ Dragostea ∼ Democraţi